حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  رييس باشگاه پژوهشگران جوان

   

 

 نام و نام خانوادگی: میرعلی محمد میرگذار لنگرودی

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران- سازه

 

محل اخذ مدرک: دانشگاه محقق اردبیلی


آدرس: فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفکس:   34732075-013

 

داخلی: 126


E-mail: ali.mirgozar@fshiau.ac.ir