حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  رياست دانشگاه

   

نام: سید سجاد

 

نام خانوادگی :گشتی

 

تاريخ تولد: 1360

 

مرتبه علمی :استادیار

 

عضو هیئت علمی: گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

sgashti@iaurasht.ac.ir

 

s.s.gashti@guilan.ac.ir

 

 

تحصیلات:

 

 کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه گیلان سال 82

 

کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه صنعتی اصفهان سال 84

 

دکترای تخصصی ریاضی محض(گرایش گروههای توپولوژیک) از دانشگاه گیلان سال 89

 

 

عنوان پایان نامه:

 

کارشناسی ارشد : مطالعه تجزیه در حلقه های تعویض پذیر

 

دکتری:کوهمولوژی و توسیع های گروه های توپولوژیک

  

 

سوابق خدمتی(مشاغل) 

1- عضو هیئت علمی گروه ریاضی واحد رشت

2- رئیس اداره پژوهش و فناوری  واحد فومن و شفت 90 تا 92

3- عضو شورای آموزشی واحد علوم و تحقیقات گیلان 90 تا 93

4- عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه منطقه 17 سال 91 و 92

5- عضو کمیته پژوهشی منطقه 17 سال 92

6- مدرس تخصصی درس کارآفرینی

7- مدیر گروه ریاضی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال 93

8-عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال 93

9-عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال 93

8- عضو کارگروه ریاضی صلاحیت علمی دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی استان گیلان سال 93

9- نائب رئیس کمیته طرح و برنامه و بودجه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت 90 تا 92

10- عضو کمیته اقتصاد مقاومتی در سطح اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت 91 تا 92 

11-رییس اداره امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 94 

 

 

 

 

 

فعالیت های علمی، اقدامات مهم و طرح پژوهشی : 

1- نفر دوم المپیاد دانشجویی ریاضی قطب 2 کشور سال 82

2-عضو تیم المپیاد ریاضی بین المللی ریاضی سال 82

3- مجری طرح پژوهشی" نتیجه ای روی گروه کوهموتوپی گروههای توپولوژیک" واحد رشت

4- مجری طرح پژوهشی" نتایجی روی جبرهای لی پوچ توان" واحد رشت

4-راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در واحد علوم و تحقیقات گیلان و واحد رشت

5-داوری چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات گیلان و واحد رش

6-شرکت در کنفرانس های بین المللی داخل و خارج

8- داور چندین ژورنال بین المللی

9-عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران  

 

10-ترجمه کتاب "مقدمه ای بر جبرهی لی"  

 

 

     

مقالات:  

1) S. S. Gashti (with H.Sahleh), On the extensions of topological groups with closed cross section, Adv. Theor. Appl. Math, 5(1), 83-90, (2010).

2) S. S. Gashti (with H.Sahleh), Compactly generated short exact sequences in locally compact groups, Adv. Theor. Appl. Math ,5(3), 295-301, (2010).

3) S. S. Gashti(with H.Sahleh), Compactly generated extensions in locally compact abelian groups, J. Math. Sci. Adv. Appl, 287-293, (2010).

4) S. S. Gashti(with H.Sahleh), A note on the continuous homomorphisms of topological groups, Adv. Theor. Appl. Math., (2010).

5) S. S. Gashti(with H.Sahleh), On the group of continuous hompmorphisms of locally compact abelian groups, Int. J. Math. Sci., (2010).

6) S. S. Gashti(with H.Sahleh)Two-sided invariant metric on quotient groups, J. Math. Sci. Adv. Appl, 5(1), 11-18, (2010).

7) S. S. Gashti(with H.Sahleh), A cancellation law for topological spaces, Int. Rev. Pure Appl. Math, 4(1), 21-25, (2008).

8) S. S. Gashti, A result on cohomotopy of topological groups, Adv. Theor. Appl. Math., 6(3), 393-395, (2011).

 

شرکت در همایش های خارجی:

 

1) On the Extension of Topological Group with closed cross section, International conferences on Topology and it’s Applications, Hacettepe University, Ankara - Turkey, 06-11 July, 2009.

  

2) On the proper extensions of locally compact groups, International conferences on Topology and it’s Applications, Nafpaktos- Greece, June 26-30, 2010.

 

3) A Cancellation Law For Topological Spaces, 5th Seminar on Geometry and Topology, . 12-16 may, 2009,Kurdistan University,Sanandaj. 

 

 

شرکت در همایش های داخلی:

2) ارایه مقاله" قانون حذف در فضاهای توپولوژیک"، دانشگاه گیلان، هفته پژوهش، 1386.

3) سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهریور 1387.

4)دوازدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، دانشگاه گیلان، بهمن 1380.

5) پانزدهمین سمینار جبر ایران، دانشگاه گیلان، بهمن 1382.

6) پنجمین سمینار معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن، دانشگاه گیلان، آبان.

7)سخنرانی علمی و پژوهشی تحت عنوان "آینده پژوهی" در هفته پژوهش سال 92 دانشگاه آزاد واحد رشت.

 

داوری مقالات در ژورنال ها و مجلات علمی: 

1-    Indian Journal of Science and Technology(ISI)

 

2-    Journal of Algebra and Related Topics(Zentralblatt Math)

 

3-    World Applied Sciences Journal(scopus)

 

 

عناوین:

1- دبیر اجرایی همایش منطقه ای سکونت گاههای روستایی شمال ایران اردیبهشت 90 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

 

2-دبیر اجرایی همایش ملی حسابداری و حسابرسی اردیبهشت 91 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

 

تدریس و برگزاری کارگاه آموزشی:

1- مدرس کارگاه مدیریت پژوهش(ویژه مدیران)

2- مدرس کارگاه اقدام پژوهی(ویژه اساتید)

3- مدرس کارگاه آینده پژوهی(ویژه کارمندان)

4- مدرس کارگاه روش تدریس پیشرفته(ویژه اساتید)

5- مدرس کارگاه مقاله نویسی به شیوه نوین(ویژه اساتید)

6- مدرس کارگاه آشنایی با نرم افزار Tex(ویژه اساتید)

7- مدرس کارگاه تحلیل محتوای کتاب های درسی(ویژه اساتید)

8- مدرس کارگاه چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم(ویژه اساتید)

شرکت در دوره ها و کارگاههای فرهنگی، آموزشی و  مدیریتی:

1-طرح ضیافت اندیشه اساتید                               2-کارگاه معرفت افزایی

3- مدرس تخصصی درس کارآفرینی                        4-تئوری سازمان و مدیریت

5-رهبری سازمان                                            6-رفتار سازمانی

7-مدیریت موثر جلسات                                    8-تحول در سازمان

9- اصول تعلیم و تربیت اسلامی                           10-تفسیر سوره واقعه

11-تفسیر سوره ملک                                       12-مشکلات روانشناختی دانشجویان

13-روابط انسانی در سازمان                                14-وظایف و نقش های سرپرستی