حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
 صنم صالحی
نام : صنم صالحی

رتبه آموزشی : مربی

گروه : عمران


پست الکترونیک : sanam.salehi@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132-7239052فعاليتهای علمی و پژوهشی

 

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی عمران- زلزله

دانشگاه محل تحصیل : صنعتی امیرکبیر

 

 

سوابق خدمتی( مشاغل و مدت  اشتغال) عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ :

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

7/87 تا کنون

 

2- شركت مهندسين مشاور ناموران

8/85 تا 8/87،

 

3- شركت مهندسين مشاور CCL

از8/84 تا 8/85

 

 

 

 

 

فعاليت های برجسته خدمتی ، اقدامات مهم  ،ابتکارات، اختراع، اكتشاف، طرح هاي پژوهشي و...(به ترتيب اهميت) : 

1- عضو کمیته علمی کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیباکنار، ایران، بهمن 1390

 

6-  IELTS: 6.5

2- آناليز و طراحي سوله.

7- رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه

3- تهيه مدارک تيپ اتصالات مفصلي و beam splice و اتصال درختي  و اتصال End plate بر اساس AISC seismic provision برای استفاده در کليه پروژه ها.

 

8- طرح پژوهشی با عنوان بررسي عوامل تاثيرگذار بر تنش وارده در نقاط بحراني بدنه سدهاي بتني وزني ناشي از نيروي هيدروديناميکي به وسيله شبکه عصبي

4- آناليز و طراحي سقفهاي پيش تنيده بتني.

 

9- آشنايي با آيين نامه هاي ايران ( مبحث 10، آبا ، بارگذاري زلزله2800، مبحث 6 و.....) ، آشنايي با آيين نامه هاي طراحي AISC  ، ACI ، UBC، و بارگذاري   ASCE

 

5- آشنايي با نرم افزاراجزا محدود  ANSYSونرم افزارهاي SAP2000,SAFE2000,Etabs, Auto Cad, ،Office وآشنايی با ماکرونويسی درمحيط Visual Basic و نرم افزارهاي طراحي سقفهاي پيش تنيده (RAM Concept , Adapt)

10- دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی، محاسبات و نظارت از 3/87 .

 

 

 

زمينه هاي مورد علاقه پژوهشي:

1-       مهاربندهای پوشش دار

2-       بتن های سبک ، خود متراکم، ناتراوا....

3-       بررسی رفتار اتصالات تحت بارهای دینامیکی

4-       بررسی رفتار شکل پذیر سازه های فلزی (فصل 3 مبحث 10)

5-