حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
سعید عبدی
نام : سعید عبدی

رتبه آموزشی : مربی

گروه : حسابداری


پست الکترونیک : s.abdi@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132-7239052فعاليتهای علمی و پژوهشی

 

میزان تحصیلات :كارشناسي ارشد

رشته تحصیلی :حسابداري

دانشگاه محل تحصیل :آزاد اسلامي

 

سوابق خدمتی( مشاغل و مدت  اشتغال) عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ :

1-عضو هيات علمي واحد فومن و شفت

فعاليت های برجسته خدمتی ، اقدامات مهم  ،ابتکارات، اختراع، اكتشاف، طرح هاي پژوهشي و...(به ترتيب اهميت) : 

زمينه هاي مورد علاقه پژوهشي:

1-بورس و اوراق بهادار

2-بازار سرمايه

3-بودجه ريزي