حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
ندا عابدی مقدم
نام : ندا عابدی مقدم

رتبه آموزشی : مربی

گروه : علوم انسانی


پست الکترونیک : neda.abedimoghaddam@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132-7239052