حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
محمدرضا آرزم
نام : محمدرضا آرزم

رتبه آموزشی : استادیار

گروه : علوم پایه


پست الکترونیک : mohammadreza.arazm@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132723-9052فعاليتهای علمی و پژوهشی

مقطع

دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

ریاضی کاربردی  تحقیق در عملیات

دانشگاه محل تحصیل :

دانشگاه سمنان

 

 

سوابق خدمتی( مشاغل و مدت  اشتغال) عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ :

1-

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

6-

مشاورطرحها و پژوهشهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات و مطالعات بسیج استان گیلان

2-

رییس دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل بندر انزلی

7-

مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن(آتیه دماوند)

3-

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

8-

مشاور عالی تعاونی مرزنشینان کشور

4-

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن

9-

مشاور مدیر عامل شرکت صنایع عمومی تامین

5-

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش شهرداری رشت

 

فعاليت های برجسته خدمتی ، اقدامات مهم  ،ابتکارات، اختراع، اكتشاف، طرح هاي پژوهشي و...(به ترتيب اهميت) : 

1-

تالیف کتاب ریاضی برای آمادگی دانشجویان کاردانی به کارشناسی

2-

تالیف کتاب گرافیک کامپیوتری

3-

ارائه مقاله با عنوان"شتاب دهنده روش های تقریب سازی برای محاسبه مشتق" در دانشگاه گیلان

4-

ارائه مقاله با عنوان"یک روش کارا برای استفاده از تجربیات و تصمیم گیری به وسیله استدلال مبتنی بر شبیه سازی فوتبال" و کسب مقام برتر در همایش منطقه ای کاربرد سیستمهای هوشمند در صنایع و سازمانها-دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

5-

بررسی استدلال مبتنی بر مورد در شبیه سازی فوتبال

6-

پیداکردن یک کران بالا و پایین برای مقدار ویژه در ماتریس های نامنفی تجزیه ناپذیر به روش بلوکی مربعی n>2

 

دوره های آموزشی:

1-

دوره مدیریت در دانشگاه Oxford کشور انگلستان

2-

دوره مدیریت در دانشگاه Kingston کشور انگلستان

3-

دوره مدیریت استراتژیک

4-

دوره تئوریهای سازمان و مدیریت

5-

دوره بهبود و بهینه سازی سازمانی

6-

دوره مدیریت بهره وری