حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
مریم اعتمادی
نام : مریم اعتمادی

رتبه آموزشی : استادیار

گروه : علوم پایه


پست الکترونیک : maryam.etemadi@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132723-9052فعاليتهای علمی و پژوهشی

 

میزان تحصیلات : دکترا

رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه گیلان

 

سوابق خدمتی( مشاغل و مدت  اشتغال) عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ :

1-  

فعاليت های برجسته خدمتی ، اقدامات مهم  ،ابتکارات، اختراع، اكتشاف، طرح هاي پژوهشي و...(به ترتيب اهميت) : 

 

زمينه هاي مورد علاقه پژوهشي:

1-