حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
مهدی فرخ بخت فومنی
نام : مهدی فرخ بخت فومنی

رتبه آموزشی : استادیار

گروه : کامپیوتر


پست الکترونیک : m.farrokhbakht@fshiau.ac.ir

تلفن تماس :