حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
لیلا حامدی مبرا
نام : لیلا حامدی مبرا

رتبه آموزشی : استادیار

گروه : علوم پایه


پست الکترونیک : leila.hamedimobarra@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 013-34739052

فعاليتهای علمی و پژوهشی

مدارج تحصیلی دانشگاهی:

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

 
 

1

کارشناسی

ریاضی محض

دانشگاه اصفهان

 

2

کارشناسی ارشد

ریاضی محض- هندسه

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

 

3

دکترا

ریاضی محض- هندسه

مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور-تهران

 

 

پایان نامه ها :

ردیف

پایان نامه

عنوان

استاد راهنما

1

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی انحنای گاوسی و میانگین زیرگروههای دوبعدی از گروههای لی تک مدولی لورنتسی سه بعدی

دکتر ابراهیم اسرافیلیان

(دانشگاه علم وصنعت)

2

رساله دکترا

کاربرد گروه های لی در کاهش معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی و بررسی کاهش های معادله زابولوتسکایا-خخلوف

دکتر مهدی نجفی خواه

(دانشگاه علم وصنعت)

و دکتر مگردیچ تومانیان

(دانشگاه تبریز-آزاد کرج)

 

 

 

 

 

سوابق آموزشی :

تدریس در دانشگاه

از .....تا ......

 
 

 

تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال (حق التدریس)

تدریس در دانشگاه آزاد واحد رشت (حق التدریس)

تدریس در دانشگاه آزاد واحد فومن به عنوان هیات علمی رسمی

از مهرماه تا بهمن ماه 79

از مهرماه 81 تا تیرماه 85

از بهمن ماه 84 تا کنون

 

 

عناوین همایش های رسمی:

 

رديف

عنوان همایش

سال برگزاری

موسسه / سازمان برگزار کننده

1

کنفرانس بین المللی ریاضی ایران

1373

دانشگاه صنعتی شریف

2

کنفرانس فیزیک ایران

1376

دانشگاه گیلان

3

کنفرانس بین المللی ریاضی ایران

1377

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

کنفرانس بین المللی ریاضی ایران

1378

دانشگاه محقق اردبیلی

5

کنفرانس بین المللی ریاضی ایران

1379

دانشگاه تهران

6

سمینار بین المللی هندسه و توپولوژی ایران

1392

دانشگاه علم وصنعت ایران

7

سمینار بین المللی هندسه و توپولوژی ایران

1394

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8

همایش زنان و ریاضیات

1396

دانشگاه بوعلی سینا

9

نهمین همایش ملی دانشگاه پیام نور

1396

دانشگاه پیام نور کرمان

10

کنفرانس بین المللی ریاضی ایران

1397

دانشگاه علم و صنعت ایران

11

   اولین کنفرانس ملی مدلسازی در علم، فناوری و سیستم       

-های  هوشمند                              

1397

دانشگاه علم وفناوری مازندران

 

 

عضویت در انجمن های علمی :      عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران

 

عناوین فعاليتهاي پژوهشي :

رديف

عنوان فعالیت پژوهشی

زمان

 برگزاری/ چاپ

عنوان همایش/ ژورنال/ ناشر

همایش ها

ارائه مقاله به صورت سخنرانی:

THE MILNE METRIC AND REDUCTIONS OF ITS GORDON- TYPE EQUATION

1392

هفتمین سمینار بین المللی هندسه و توپولوژی-دانشگاه علم و صنعت ایران

ارائه مقاله به صورت سخنرانی:

The similarity solutions of the gravitational waves of                     the Milne spacetime

1394

هفشتمین سمینار بین المللی هندسه و توپولوژی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

شرکت در سمینار

1396

زنان و ریاضیات-دانشگاه بوعلی

 

ارائه مقاله به صورت سخنرانی:

گروه تقارن معادله اولر-برنولی متناظر با روبوت های انعطاف پذیر میله ای شکل، و کاهش های متناظر با آن

1396

نهمین همایش ملی دانشگاه پیام نور-کرمان

 

ارائه مقاله به صورت سخنرانی:

Applying Lie group symmetries to solving  the Zabolotskaya - Khokhlov equation

1397

چهل ونهمین کنفرانس بین المللی ریاضی ایران- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

ارائه مقاله به صورت سخنرانی:

مدل ریاضی متناظر با روبوت های انعطاف پذیر میله ای شکل

1397

  اولین کنفرانس ملی دلسازی در علم، فناوری و سیستم های   هوشمند-     دانشگاه علم وفناوری مازندران

 

ارائه مقاله به صورت سخنرانی:

The Zabolotskaya--Khokhlov acoustics model and its similarity reductions and solutions

1397

   اولین کنفرانس ملی دلسازی در علم، فناوری و سیستم های   هوشمند-      دانشگاه علم وفناوری مازندران

ژورنالها / مجلات

معرفي متريک لورنتسي بر روي منيفلدها و بررسي گروههاي لي تک مدولي

بهار1385     

نشریه ریاضیات کاربردی

The Milne metric and reductions of
its Gordon-type equation

January 2014

7th Seminar on Geometry and Topology, IUST

Lie reductions for the Euler-Bernoulli
model of flexible beam robots

Nov - Dec 2014

IOSR Journal of Applied Mathematics. 10, 6-III

The new Lie point reductions and similarity solutions
for the Gordon-type equation of the Milne metric

MARCH 2015

International journal of geometric methods in  modern physics. 12      (ISI)

The similarity solutions of the gravitational waves of                     the Milne spacetime

2015

Proceedings of Eighth Seminar on Geometry

and Topology, Amirkabir University of Technology, Tehran, December,

A Graph Over The Commutative Rings

2016

Boletín de la Sociedad Matemática exicana(ISI)

 

Some Results On The Total Graph with respect To An Ideal

2016

 

TWMS Journal of Pure and

Applied Mathematics      (ISC)

 

The similarity solutions of the Zabolotskaya–
Khokhlov acoustics model

2018

IOSR Journal of Applied Mathematics. 14, 5-II

طرح پژوهشی

گراف وابسته به مدولها روي حلقه هاي جابه‌جايي

1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

نتایجی پیرامون گراف جامع وابسته به یک ایده‌آل

1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

کتاب

ریاضیات کاربردی

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

زمينه هاي مورد علاقه فعاليت هاي پژوهشي :

1

·         هندسه دیفرانسیل و کاربردهای آن

2

توپولوژی

3

آنالیز ریاضی