حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
کبیر صابر مبصر
نام : کبیر صابر مبصر

رتبه آموزشی : مربی

گروه : حسابداری


پست الکترونیک : kabir.saber@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132-7239052فعاليتهای علمی و پژوهشی

 

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 


سوابق خدمتی( مشاغل و مدت  اشتغال) عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ :
1- حسابرس در موسسات حسابرسی  87-85  
2- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال 87
3- کارشناس رسمی دادگستری از سال 84
5- مدیرگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال 88
6- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال 89

فعاليت های برجسته خدمتی ، اقدامات مهم  ،ابتکارات، اختراع، اكتشاف، طرح هاي پژوهشي و...(به ترتيب اهميت) :  

زمينه هاي مورد علاقه پژوهشي:
1-حسابرسی
2-حسابداری
3-حقوقی
4-
5-