حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
 حامد پوراحمدی صفت
نام : حامد پوراحمدی صفت

رتبه آموزشی : مربی

گروه : عمران


پست الکترونیک : hamed.pourahmadi@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132-7239052فعاليتهای علمی و پژوهشی

 

میزان تحصیلات :

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :

عمران سازه

دانشگاه محل تحصیل :

محقق اردبیلی

 

 

سوابق خدمتی( مشاغل و مدت  اشتغال) عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ :

1-

مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد فومن و شفت ( از 01/10/91 تا کنون)

2-

مدیر آموزش دانشگاه آزاد فومن و شفت (از 18/11/91 تا کنون)

 

فعاليت های برجسته خدمتی ، اقدامات مهم  ،ابتکارات، اختراع، اكتشاف، طرح هاي پژوهشي و...(به ترتيب اهميت) : 

 

 

زمينه هاي مورد علاقه پژوهشي: