حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
فرهاد شریف فر
نام : فرهاد شریف فر

رتبه آموزشی : استادیار

گروه : علوم پایه


پست الکترونیک : farhad.shariffar@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 01324624112فعاليتهای علمی و پژوهشی

 

میزان تحصیلات :

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :

ریاضی کاربردی

دانشگاه محل تحصیل :

آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

 

سوابق خدمتی( مشاغل و مدت  اشتغال) عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ :

1-

مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن               85 تا 86

2-

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن  86 تا 88

3-

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا زیباکنار                    88 تا کنون

4-

رئیس همایش ملی عمران و توسعه زیباکنار                    بهمن ماه 1390

فعاليت های برجسته خدمتی ، اقدامات مهم  ،ابتکارات، اختراع، اكتشاف، طرح هاي پژوهشي و...(به ترتيب اهميت) : 

1-

Functional method for eigenvalue  in non-reducible

Non-negetive matrices and finding better approximation

6-

Influence of extraction method and production area on antioxidant content in virgin olive oil from iran greece and italy

2-

On removable sets of the first boundary-value problem for degenerated elliptic equation

7-

Effect of chemical fertilizer azolla compost and cow dung on nitrogen efficiency rice  of

3-

Analitical inversion of two dimensional Laplace-Carson transform by a differential method

8-

Comparing the use of chemical fertilizer, azolla compost and cow dung on nutritious quality and yield of rice

4-

پیدا کردن یک کران بالا وپایین برای مقادیر ویژه در   ماتریس های نامنفی تجزیه ناپذیربه روش بلوکی مربعی

9-

Comparing the Use of Chemical Fertilizer, Azolla Compost and Cow Dung on Yield and Agricultural Properties of Rice

5-

Comparing the use of chemical and biological fertilizers on yield components,  protein and dry matter of rice grain

10-

Comparing the use of chemical and biological fertilizers on yield, yield components, and dry matter productions of rice grain

11-

کتاب پرسش های چهار گزینه ای ریاضی

12-

کتاب گرافیک کامپیوتری

13-

طرح پژوهشی بررسی  آماری و مقایسه تاثیر کود های آلی و شیمیایی بر عملکرد برنج ایرانی

 

زمينه هاي مورد علاقه پژوهشي:

1-

برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی