حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
فاطمه آهنی
نام : فاطمه آهنی

رتبه آموزشی : مربی

گروه : معماری


پست الکترونیک : f.ahani@fshiau.ac.ir

تلفن تماس :فعاليتهای علمی و پژوهشی

 

میزان تحصیلات :

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :

معماری

دانشگاه محل تحصیل :

تهران- هنرهای زیبا

 

 

 

سوابق خدمتی( مشاغل و مدت  اشتغال) عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ :

1-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن وشفت (از سال 1387)   

عنوان دروس: معماری اسلامی ،معماری جهان ،درک و بیان 1و 2 ،طراحی معماری 1،2و 3، تمرین های معماری 1 و2 ،معماری معاصر ،زبان تخصصی ،پایان نامه

2-

موسسه آموزش عالی علم و فرهنگ - واحد رشت - 1390  / عنوان درس : آشنایی با معماری اسلامی

3-

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی (واحد رشت )از سال 1385 تا 1387 / عنوان دروس : تمرین های معماری،ساخت و ارائه 1 و ساخت و ارائه 2

4-  

دانشگاه جامع علمی - کاربردی (واحد رشت )- (از سال 1384تا 1387) /عنوان دروس :آشنایی با طراحی معماری و آشنایی با معماری جهان،ساخت و ارائه 1 و2

5-

 دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان - 1387  /عنوان دروس:روستا 1و 2

فعاليت های برجسته خدمتی ، اقدامات مهم  ،ابتکارات، اختراع، اكتشاف، طرح هاي پژوهشي و...(به ترتيب اهميت) : 

1-

جایگاه و عملکرد تزئینات در معماری معاصر ایران - نشریه علمی پژهشی هویت شهر - در دست چاپ

2-

طرح پژوهشی با عنوان "جایگاه منطقه گرایی در معماری معاصر ایران "- در مرحله داوری 

3-

Ahani,Fatemeh(2011), “Natural light in traditional architecture of Iran: lessons to remember", proceedings of  the 1st International Conference on Light in Engineering, Architecture and the Environment, pp25-36 ,Poland

4-

Ahani,Fatemeh(2011), “common motifs in the architecture of  Iran & India", proceedings of the1st International Conference on "archi- cultural  translations through the silk road" , Istanbul , turkey,pp33-31 .

5-

بررسی تطبیقی تاثیرات مکتب الهی اصفهان بر معماری و فرش باقی در دوره صفویه (1390)،همایش ملی با عنوان "هنر ،فرهنگ و فرش دستی " ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نجف آباد

6-

منطقه گرایی انتقادی در معماری : سویه ها  گرایشات ، نشریه جستارهای شهرسازی ، شماره 37-38

7-

قیاس های زیست شناختی در فرایند طراحی معماری(1389)،همایش منطقه ای باموضوع معماری و فرایند طراحی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد زنجان

8-

مد و معماری ،1392 ، فصلنامه معماری و شهرسازی ( در دست چاپ)

9-

طبیعت در معماری گیلان (1388) ، نشریه فن و هنر ،شماره 25

10-

اگر معماری جوان بودم (1388)،ترجمه ، نشریه فن و هنر،شماره23

 

 

زمينه هاي مورد علاقه پژوهشي:

1-

معماری ارگاتیک ،معماری پایدار

2-

کاربرد تزئینات در معماری

3-

شیوه های آموزش معماری

4-

منطقه گرایی انتقادی در معماری

5-

بررسی گرایشات معماری معاصر ایران