حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
بیژن حسنی لیچائی
نام : بیژن حسنی لیچائی

رتبه آموزشی : مربی

گروه : علوم پایه


پست الکترونیک : bijan.hasani@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132-7239052فعاليتهای علمی و پژوهشی

 

میزان تحصیلات :

کارشناسي ارشد

رشته تحصیلی :

رياضي کاربردي

دانشگاه محل تحصیل :

آزاد اسلامي واحد لاهيجان

 

سوابق خدمتی( مشاغل و مدت  اشتغال) عنوان مشاغل قبلی و فعلی در واحد ، منطقه  یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ :

1-

1/7/88 تاکنون (معاون آموزشي و دانشجويي مرکز لشت نشا-زيباکنار)

فعاليت های برجسته خدمتی ، اقدامات مهم  ،ابتکارات، اختراع، اكتشاف، طرح هاي پژوهشي و...(به ترتيب اهميت) : 

1-

دبير اجرايي کنفرانس ملي عمران وتوسعه در سال1390 در زيباکنار(برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامي)

زمينه هاي مورد علاقه پژوهشي:

1-

رياضيات کاربردي-معادلات با مشتقات جزيي-محاسبات عددي- نظريه فازي

تالیفات :

 1 :

Analytical Inversion Of Two Dimensional Laplace-Carson Transform By A Differential Method accepted in Applied Mathematical Sciences (2010(

2:
2) 
caushy problems accepted in applied mathematical (Elsevier -2009)