حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
عباس شریف فر
نام : عباس شریف فر

رتبه آموزشی : مربی

گروه : عمران


پست الکترونیک : abbas.shariffar@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132-7239052