حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
شهرام فلاحتکار
نام : شهرام فلاحتکار

رتبه آموزشی : مربی

گروه : مکانیک


پست الکترونیک : flahatkar.sh@fshiau.ac.ir

تلفن تماس :