حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تاریخ تصویب پروپوزال آنها در گروه قبل از 98/02/01 می باشد

 

بسمه تعالی

آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تاریخ تصویب پروپوزال آنها در گروه قبل از 98/02/01 می باشد و تا تاریخ 99/02/01 کد خود را از کارشناس محترم پژوهش واحد دریافت ننموده اند باید مراحل به شرح فایل پیوست را برای اخذ کد پایان نامه از سامانه پژوهشیار و اتمام کار در آن انجام دهند.