حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعیه بسیار مهم- دفاع از پایان نامه در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 

 

باسمه تعالی

 

* قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد *

آخرین فرصت اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 1398/10/21 تعیین گردیده است. لذا ضروری است دانشجویان متقاضی دفاع در نیمسال جاری هر چه سریعتر نسبت به ارایه فرم شماره 6 (اعلام آمادگی دانشجو جهت دفاع) به کارشناس محترم پژوهش، جناب آقای رضایی راد جهت انجام بررسی های اولیه و سپس مدیر محترم آموزش جناب آقای خاوردوست جهت تعیین روز و تاریخ دفاع اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

دکتر میرعلیمحمد میرگذار

رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی