حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
راهنمای ثبت نام و ثبت موضوع پایان نامه و پروپوزال در سامانه پژوهشیار

 

 

 

باسمه تعالی

 

* قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد *

با توجه به ابلاغیه جدید سازمان دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر انجام کلیه فرآیندهای ارسال و تصویب پروپوزال پایان نامه های کارشناسی ارشد در بستر سامانه پژوهشیار به آدرس https://ris.iau.ac.ir ، ضروری است کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از مورخه 1398/08/01 نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نموده و فرآیند ثبت و تصویب پروپوزال خود را از طریق آن سامانه و مدیر محترم گروه آموزشی خود پیگیری نمایند. راهنمای ثبت نام و ثبت موضوع پایان نامه در سایت پژوهشیار در پیوست قابل دانلود می باشد.

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی