حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اولین کنگره علمی ودوره تخصصی آموزش فناوری نانو(24-07-95)

 اولین کنگره علمی ودوره تخصصی آموزش فناوری نانو

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای www.pasteur.ac.ir مراجعه شود.