حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
پنجمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت - دانشگاه علم و صنعت ايران