حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
کنفرانس بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي واحد امارات

بسمه تعالی

  به اطلاع می رساند، کنفرانس بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات با عنوان:

 International Conference on Computing Technology and Information Managment

 

در تاریخ 11-9 آوریل در ان واحد دانشگاهی برگزار می گردد. اساتید ومتخصصان در این زمینه می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت http://sdiwc.net/conferances/2014/dipecc2014/ مراجعه فرمایند.