حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
همايش بين المللي سيستمهاي هوشمند و فناوري اطلاعات و ارتباطات - مرکز بين المللي کيش