حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
سلسله همايشهاي سبک زندگي اهل بيت (ع) - 17 استان