حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
همايش ارزشيابي و تضمين کيفيت با تمرکز بر يکپارچه سازي نظان آموزشي

همایش ارزشیابی و تضمین کیفیت با تمرکز بر یکپارچه سازی نظان آموزشی

توسط انجمن پژوهش های آموزشی ایران

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ برگزاری: 17و 18 / اردیبهشت/ 1392
لینک کنفرانس:
http://7ncce.ir