پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشحویان محترم معماری:

تعویق زمان تحویل طرح نهایی:

بنا بر توافقات به عمل آمده تاریخ تحویل طرح نهایی در این ترم و برای آخرین بار به تاریخ 16 بهمن موکول شد.

بدین ترتیب ضرورت دارد دانشجویان محترم نسبت به تحویل مستندات طرح، نقشه و سایر مدارک لازم با هماهنگی اساتید راهنما براساس فرمت از پیش اعلام شده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه در دانشگاه حضور بهم رسانند..