پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشحویان محترم معماری:

بدینوسیله به استحضار میرساند کلیه تحویل پروژه های دانشجویان در روز یکشنبه مورخ 96/11/08 لغو و تاریخ های

جایگزین متعاقبا اعلام خواهد شد.