پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

1- امتحان درو س های مبانی اینترنتی و آزمایشگاه نرم افزار های گرافیکی استاد حبیب زاده در روز چهار شنبه مورخ 1396/11/04  ساعت 10:00 صبح برگزار می گردد. عدم حضور هر دانشجو در جلسه امتحان به منظور غیبت تلقی گردیده و درس مربوطه حذف خواهد شد.