پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

امتحان پایان ترم و تحویل درس تمرین معماری (1) و ترسیم فنی دروس استاد سبحان صفدری به شرح ذیل می باشد.

1- امتحان پایان ترم درس تمرین معماری (1) روز یکشنبه مورخ 1396/11/08  ساعت 12:00 صبح برگزار می گردد.

2- امتحان پایان ترم درس ترسیم فنی روز یکشنبه مورخ 1396/11/08  ساعت 13:00 صبح برگزار می گردد.