حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

امتحان پایان ترم دروس استاد بهرنگ قربانزاده به شرح ذیل می باشد.

1- امتحان درو س های کاربرد نرم افزارهای رایانه ای و ترسیمی روز چهار شنبه مورخ 1396/11/04  ساعت 10:00 صبح برگزار می گردد.