پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

امتحان پایان ترم درس کاربرد کامپیوتر استاد خانم رضازاده به شرح ذیل می باشد.

1- امتحان کاربرد کامپیوتر روز چهار شنبه مورخ 1396/11/04 از ساعت 10:00 الی 11:00 برگزار می گردد.