حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

امتحان پایان ترم درس مبانی طراحی معماری استاد خانم مهدی پور به شرح ذیل می باشد.

1- امتحان مبانی طراحی معماری روز دو شنبه مورخ 1396/11/02 از ساعت 10:00 الی 11:00 برگزار می گردد.