پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی معماری:

زمان تحویل پروژه طرح نهایی(پایان نامه) مقطع کارشناسی معماری (کلیه اساتید) در این نیمسال 1396/11/11 اعلام گردید، لذا کلیه دانشجویان که درس مذکور را در نیمسالهای دوم 96-95 و تابستان 96 اخذ نموده اند با در دست داشتن رساله، پوستر، نقشه ها و سایر مدارک مورد نظر تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 11 بهمن در محل دانشگاه حضور به هم رسانند.