پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بر اساس مفاد مربوط به آیین نامه آموزشی، آخرین مهلت جهت تحویل دروس پروژه، کارآموزی و طرح نهایی در نمیسال های تحصیلی به شرح جدول ذیل می باشد:

نیمسال انتخاب واحد

 آخرین مهلت تحویل

نیمسال اول تحصیلی

تا 30 مرداد

نیمسال دوم تحصیلی

تا 30  آذر

نیمسال تابستان

تا 30  آذر

لازم به ذکر است؛ چنانچه دانشجو به هر علتی قادر به ارائه مدارک، مستندات و گزارش دروس پروژه، کارآموزی، کارورزی و طرح نهایی در تاریخ اعلام شده فوق نباشد؛ دروس مذکور ناتمام تلقی شده و حذف می­ گردد. در این شرایط دانشــجو ملزم است بر اساس نظر گروه آموزشى در اولين فرصت ممكن، نسبت به انتخاب و گذراندن دروس مورد نظر اقدام کند. در انتخاب واحد مجدد اگر فقط دروس ناتمام، باقى مانده باشــد؛ دانشجو نصف شــهريه ثابت را پرداخت کرده و چنانچه غیر از درس ناتمام، دروس ديگری نیز اخذ شود؛ علاوه بر شهريه ثابت نيمسالى، پرداخت شهريه متغير دروس انتخاب شده الزامی است.

تبصره 1) با توجه به سقف زمانی اعلام شده، ذکر این نکته اهمیت دارد که تعیین زمان قطعی جهت تحویل پروژه و گزارشات کارآموزی و هرگونه تغییر در تاریخ آن، بنا بر رأی شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد دانشگاهی بر عهدۀ گروه آموزشی بوده و دانشجویان جهت کسب اطلاع از اخبار مربوطه می توانند به وب سایت و پایگاه های اطلاع رسانی رسمی دانشگاه مراجعه نمایند.

 تبصره 2) با توجه به سنوات مجاز تحصیل مطابق بخشنامه نظام وظیفه عمومی، در خصوص دانشجویان مشمول خدمت سربازی به استحضار می رساند؛ تعیین تاریخ دفاع از پروژه و ارائه گزارش کارآموزیِ خارج از موعد به درخواست دانشجو و پس از تایید کارشناس نظام وظیفه و مدیر گروه آموزشی امکان پذیر می­باشد. در صورت سهل انگاری دانشجو و عدم توجه به سنوات مجاز تحصیل، دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در مورد دروس فوق نداشته و دانشجو مسئول عواقب قانونی ناشی از اتمام سنوات مجاز تحصیلی خواهد بود.