پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

دروس کارگاهی و آزمایشگاهی و پروژه و کارآموزی آقای حاجی پور مورخه 96/06/16 ساعت 14:00

درکلاس 119 تشکیل می گردد. درضمن کارآموزی و پروژه هر چه سریع ترجهت مشخص شدن موضوع

و گزارش کار به آقای حاجی پور ایمیل و یا پیام بفرستید.