حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 فراخوان ثبت نام و ارائه درخواست برای بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-1398 در قالب آیین نامه پیشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور ویژه دانشجویان نوورود صورت پذیرفته است.

دانشجویان عزیز می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دفتر معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت و یا به نشانی tehran.bmn.ir  مراجعه فرمايند.

معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت