حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت گفت: عضو هیات علمی تمام وقت گروه عمران این واحد دانشگاهی با صدور حکمی از سوی دکتر محمدمهدی طهرانچی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادیاری ارتقا یافت.

دکتر سید سجاد گشتی  افزود: در حکم دکتر طهرانچی خطاب به دکتر میر علیمحمد میرگذار لنگرودی آمده است: با توجه به کسب مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در رشته مهندسی عمران- سازه و بر اساس تصمیم یکصد و سی و ششمین نشست هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاداسلامی از تاریخ فراغت از تحصیل به مرتبه استادیاری ارتقا می‌یابید.

وی ابراز امیدواری کرد که دکتر میرگذار لنگرودی در مرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشأ خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارد.

دکتر میر علیمحمد میرگذار لنگرودی هم اکنون مسوولیت ریاست اداره خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت را بر عهده دارد.