حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 21 لغایت 29 مردادماه 1398 می باشد. لذا در همین راستا زمان برگزاری امتحانات دوره تابستان تغییر یافته و در بازه زمانی 02/06/98  لغایت 07/06/98  برگزار خواهد شد.

تاکید می شود دانشجویان عزیز که در ترم تابستان در واحد فومن و شفت انتخاب واحد نموده اند بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در کارت امتحانی می توانند با مراجعه به سایت واحد به نشانی www.fshiau.ac.ir  كارت فوق را دریافت و در جلسه امتحان شرکت نمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت