حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

باسمه تعالی

 

* قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد *

آخرین فرصت اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 1398/05/26 تعیین گردیده است. لذا ضروری است دانشجویان متقاضی دفاع در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 هر چه سریعتر نسبت به ارایه فرم شماره 6 (اعلام آمادگی دانشجو جهت دفاع) به کارشناس محترم پژوهش، جناب آقای رضایی راد جهت انجام بررسی های اولیه و سپس مدیر محترم آموزش جناب آقای خاوردوست جهت تعیین روز و تاریخ دفاع اقدام نمایند.

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت