حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 به اطلاع اعضای محترم هیات علمی، کارمندان ارجمند و دانشجویان عزیز می رساند، پژوهشکده قرآن و عترت درصدد راه اندازی مجله تبلیغی، ترویجی نشریه راه قرآن با هدف ترویج و تبیین علوم و معارف قرآن کریم، پاسخگوئی به شبهات و اطلاع رسانی فعالیت های قرآنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است.

لذا علاقمندان می توانند مقالات علمی خود را از طریق معاونت فرهنگی واحدها به این پژوهشکده ارسال نمایند.

حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت