حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 خدابخش حاجتی، یکی از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در یک اقدام خداپسندانه مبلغ سه میلیون تومان پولی را که پیدا کرده بود، به صاحبش بازگرداند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی واحد فومن و شفت، خدابخش حاجتی کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، وقتی که در محوطه دانشگاه در حال ارائه خدمت بود، متوجه مقداری پول که در روزنامه ای بسته بندی شده بود می شود و بلافاصله با وجدانی بیدار و اقدامی خداپسندانه با هماهنگی حوزه ریاست دانشگاه، پول را در اختیار مسوول امور اداری قرار می دهد.

وی در این باره گفت: در حال انجام وظیفه در محوطه دانشگاه بودم که ناگهان روزنامه ای به صورت بسته بندی شده نظرم را جلب کرد که متوجه شدم در آن پول است.

حاجتی افزود: به لطف خدا و بر اساس ایمان قلبی و فرایض دینی، بلافاصله این پول را در اختیار حوزه ریاست قرار دادم که به میزان سه میلیون تومان بود.

وی بیان کرد: از لحظه ای که پول ها را پیدا کردم، حتی یک لحظه نیز به فکر برداشتن آنها نبودم و تلاش کردم هر چه سریع تر این پول ها را تحویل صاحبش بدهم و وقتی صاحبش را خوشحال دیدم برایم خیلی ارزشمند بود.

وی گفت: یقین دارم وقتی مالی که گمشده و زحمت کشیده ام نیست را به صاحبش برگردانم، خداوند متعال همیشه کمک حالم خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت نیز در این باره گفت: همان روز پس از  اقدام خداپسندانه خدابخش حاجتی کارمند این واحد دانشگاهی، فردی که مسوول انتشارات دانشگاه است سراسیمه اعلام میدارد که مقدار سه میلیون تومان وجه نقدش را در محوطه دانشگاه مفقود کرده است.

دکتر سید سجاد گشتی با تقدیر از حرکت ارزشمند کارمند واحد فومن و شفت و نیز خوشحالی فردی که پولش را گم کرده بود،  افزود: با ارائه نشانی های لازم، مبلغ یاد شده که معادل 30 میلیون ریال بود به فرد مورد نظر تحویل داده شد.

خدابخش حاجتی کارمند رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دارای سه فرزند ، دو پسر و یک دختر در حال تحصیل است.