حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به بازه زمانی انتخاب واحد، جهت رفع مشکل تراکنش های مالی ناموفق، الزامی است کلیه دانشجویان محترم نسبت به ثبت دکمه کنترل با بانک در سیستم شهریه به محض واریز وجه اقدام نمایند.