حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 قابل توجه دانشجویان محترم:

 

جهت رفع مشکل تراکنش های ناموفق پرداخت الکترونیک شهریه، ضروری است پس از انجام تراکنش ، نسبت به ثبت دگمه کنترل با بانک در سامانه آموزشی اقدام نمایید.