حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

 به اطلاع دانشجویان ، اساتید و کارکنان محترم می رساند:

اولین جشنواره سراسری هنر، ادبیات و پژوهش " روایت فتنه" در سه رده دانشجویان ، اساتید و کارکنان برگزار می گردد.

لذا گروه های فوق الذکر (دانشجویان ، اساتید و کارکنان) می توانند آثار خود را بر اساس زمان بندی اعلام شده در شیوه نامه جشنواره سراسری هنر، ادبیات و پژوهش " روایت فتنه" به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت ارائه نمایند.

لازم به ذکر است که به برگزیدگان این جشنواره بر اساس شرایط ذکر شده در شیوه نامه مذکور ، جوایز ارزنده ای توسط واحد علوم و تحقیقات تهران اهدا خواهد شد.

 

 دانلود شیوه نامه جشنواره سراسری هنر، ادبیات و پژوهش " روایت فتنه"