حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

دانشجویان محترم عضو ستاد شاهد و ایثارگر، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به کارشناس ستاد شاهد و امور ایثارگران واحد فومن و شفت آقای سید سعید حجازی مراجعه فرمایند.