مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

به اطلاع استادان، کارکنان و دانشجویان می رساند جهت کسب اطلاع بیشتر از پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی می توانند به دفتر معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایند.