حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

به اطلاع استادان، کارکنان و دانشجویان می رساند جهت کسب اطلاع بیشتر از پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی می توانند به دفتر معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایند.