حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در قالب اردوی زیارتی بسیج دانشجویی این واحد دانشگاهی به مشهد مقدس اعزام شدند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت در آیین اعزام این دانشجویان به مشهد مقدس گفت: این اردوی زیارتی برای حضور دانشجویان در بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان جهان حضرت امام رضا(ره) در مشهد مقدس برنامه ریزی شده است.

دکتر سید سجاد گشتی افزود: در این اردوی زیارتی که با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی همراه خواهد بود، 38 دانشجوی برادر در قالب یک دستگاه اتوبوس حضور دارند.

وی اضافه کرد: این اردوی زیارتی به مدت پنج روز خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت اظهار کرد: توجه به مباحث فرهنگی و تربیتی دانشجویان در کنار مسایل آموزشی مورد تاکید است و برپایی چنین فعالیت های فرهنگی در روند تعالی دانشجویان و ارائه خدمات مناسب و در شان به آنان، بسیار موثر است.