مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: روسا و مدیران واحدها و مراکز دانشگاهی آزاد اسلامی این استان، بر روی درآمدزایی غیرشهریه ای، برنامه ریزی مناسب داشته و تمرکز کنند.

به گزارش روابط عمومی واحد فومن و شفت، دکتر ابراهیم چیرانی در نشست مشترک با دکتر سید سجاد گشتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت و حسین غلام نیا شهردار فومن افزود: واحدها و مراکز دانشگاهی آزاد اسلامی استان گیلان باید با شناسایی درست مزیت ها و توانمندی های خود و انجام پژوهش های کاربردی و عملیاتی، فضای مناسب برای ایجاد درآمدهای غیرشهریه ای را فراهم کنند.

وی با گرامیداشت هفته پژوهش، اضافه کرد: جذب درآمدهای غیرشهریه و کاهش وابستگی به شهریه دانشجویان  از مهم‌ترین برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان تأکید کرد: درآمدهای غیر شهریه‌ای را از طریق ارائه طرح‌های تحقیقاتی برون دانشگاهی که نیاز سایر نهادها از جمله شهرداریها است و به تولید محصولات فناورانه مرکز رشد دانشگاه منتهی می‌شود، دنبال می‌کنیم.

دکتر سید سجاد گشتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت نیز در این نشست گفت: این واحد دانشگاهی با دارا بودن آزمایشگاه مجهز بتن و کارگاههای مناسب که امکانات ارزشمندی دارند، می تواند در زمینه درآمدزایی غیرشهریه ای موثر عمل کند.

در ادامه این نشست هریک از اعضا نظرات تخصصی، کاربردی و عملیاتی خود در راستای همکاری های دوجانبه میان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری با توجه به تقویت ظرفیتهای موجود در منطقه را ارائه کردند و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.