حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 تیم کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت در مسابقات استانی کشتی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان که به میزبانی واحد رشت برگزار شد، مقام سوم را از آن خود کرد.

سرمربی تیم واحد فومن و شفت را سعید نعیمی نیا و سرپرستی این تیم را محمدابراهیم جمادی برعهده داشتند.