حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 بنا به اطلاعیه نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان، ثبت نام ازدواج دانشجویی آغاز شده است.

جهت کسب اطلاع بیشتر به سامانه ezdevaj.org مراجعه فرمائید.